Legal Notice

www.Bulist.com

Bu sitenin sahibi Bulist Bilgi Teknolojileri Tic ve Ltd Şti’dir. Kullanıcılar, sitemizi ziyaret etmekle, aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü maksat ve kullanım için kabul etmiş sayılacaktır.

Web sitemiz ve içeriği, genel anlamda hizmetlerimize ilişkin bilgi verme amacına yönelik olarak hazırlanmış olup; esasen Kullanıcılarımıza bir hususta verilmiş tavsiye, görüş ve/veya yönlendirme niteliğine haiz değildir. Şirketimiz bu Sitede yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılmış işlemlerden veya Siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar/ziyandan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk münhasıran Kullanıcıya aittir.

Sitemizdeki bilgi, belge, marka, logo, resimler, tanıtım filmleri, gazete kupürleri ve diğer hususlar kişisel bilgilenme amacına hizmet ettiğinden, bunların çoğaltılması, dağıtılması, yüklenmesi, basılması, yayınlanması, ve sair yollarla ticari amaçlara istinaden kullanılamaz. Site içerisinde yer alan tüm bilgilerin, sehven yapılan hata ve beyanatlar müstesna olmak üzere, doğru, açık ve anlaşılır olması esas amacımızdır. Bu nedenle, Siz kullanıcıların bilgilerde hasıl olabilecek değişiklerden haberdar olabilmeniz için, Sitedeki bilgilerin, mevcut değişiklikler nazara alınarak mümkün mertebe doğru ve hızlı güncellenmesi amaçlanmaktadır. Ancak zaman zaman gerek bazı teknik aksaklıklar, gerekse üçüncü kişilerden kaynaklanan bazı sebeplerle site erişimi ve/veya içerik güncellemelerinin gecikmeli ikmali söz konusu olabilmektedir. Bu gibi hallerde doğabilecek zarar/ziyandan dolayı Şirketimiz herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

Şirketimiz önceden haber vermeksizin hizmetlerini, hizmet kullanım koşullarını ve işleyişi, site içeriğini ve yasal uyarı metnini yeniden düzenleme, bazı bilgi, belge, resim, logo ve sair içerikleri Siteden kaldırma hakkına haizdir. Sitemizi ziyaret etmeye devam eden Kullanıcılar tüm bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.

İşbu Yasal Uyarı metninin herhangi bir hükmüne aykırılık ya da Site ve/veya Site içeriğinin mer’i kanun ve nizamlara uygun kullanılmaması ya da tavsiye, görüş veya yönlendirme olmamasına rağmen bu yönde kullanılması halinde doğabilecek zarar/ziyan ve hukuki sorumluluk münhasıran Kullanıcıya aittir.

Kullanıcıların, Sitemizde yer alan Erişim linklerini kullanarak elde edeceği bilgilerin kullanılması halinde her türlü sorumluluk bağlantı kurulan link yetkililerine aittir. Kullanıcıların, web sitemizde zaman zaman yer alan linkleri kullanılarak diğer sitelere ulaşmaları halinde, o sitelerin kullanım şartları geçerli olup, link verilen web sitelerinin içeriğinin doğruluğunu taahhüt veya garanti etmemekteyiz. Bu linkleri kullanıp kullanmamak tamamı ile Kullanıcıya bağlı olup, Kullanıcı verilen linki kullanmak suretiyle ilgili siteye girilmesi veya kullanılmasından doğabilecek zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

Kullanıcıların, web sitemizde bulunan linkleri kullanarak 3. Kişi veya kurumlardan hizmet almaları durumunda, Şirketimiz ile anlaşmalı olup olmadıklarına bakılmaksızın, hizmetten kaynaklanabilecek her türlü sorumluluk 3. Kişi veya Kuruluşa aittir. 3. Kişi veya kurumlar tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin olarak Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Sitemizde bulunan marka, logo, resimler, tanıtım filmleri ve benzeri materyallere ilişkin tüm telif ve/veya fikri mülkiyet hakları Şirketimize ait olup, 5846 Sayılı Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kanun’u ve diğer mer’i kanun ve nizamlar çerçevesinde korunmaktadır. Site içeriğinin herhangi bir surette tahrifi, site içeriğine Şirketimiz dışında yapılacak her nevi kanuna aykırı müdahale, Site içeriğinin işbu Yasal Uyarı metnine aykırı kullanımı ve telif haklarına aykırılık cezai ve/veya hukuki takibatla sonuçlanabilir.

Şirketimizin yazılı ön izni olmaksızın, Sitemize link verilmesi, hizmetlerimiz ve/veya Terminale ilişkin bilgilerin ticari amaçlarla kullanılması, reklam, logo, banner ve sairlerinin eklenmesi kesinlikle yasaktır.

İşbu Yasal Uyarı metninin uygulanabilirliliği 5651 Sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, ilgili yönetmelikler, mer’i kanun ve nizamlarla sınırlandırılmış olup, herhangi bir maddesinin resmi kurum ve merciler tarafında yok hükmünde addedilmesine karar verilmiş olması, Yasal Uyarı metninin tümüne sirayet etmeyecek olup, yürürlükte kalan hükümler tarafları bağlayıcı olmaya devam edecektir.

Aksi belirtilmediği takdirde, web sitemizde yayınlanan bütün metinler, resimler ve diğer işlerin Telif hakkı münhasıran Şirketimiz Bulist Bilgi Teknolojileri Tic ve Ltd . Şirketine aittir. Şirketimizi tüm hakları saklıdır. Bu sitede yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon ve video dosyaları ile tasarımları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve bu kanunla ilgili tüm yasal düzenlemeler kapsamından koruma altındadır. Hiçbir öğe; ticari amaç için kopyalanamaz, kullanılamaz ve başka sitelerde yayınlanamaz. Aksine davrananlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uygulanacaktır.

Bu sitede yayınlanan tüm logo, marka ve kurumsal amblemler 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile korunmaktadırlar. Logolar hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar. Aksine davrananlar hakkında yasal yollara müracaat edilecektir.

Bu web Sitesinin kullanımından ve/veya Yasal Uyarı metninde yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ya da Site içeriği ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda, site içeriği alternatif dillerde de kullanılmış olsa Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri münhasır yetkilidir